Vragen? Bel op +597 7159395. Ga naar "Contact" voor meer contactgegevens.

Reisvoorwaarden

1.Op het ontbreken van reisvoorwaarden op dit formulier kan alleen Celestial Tours Suriname NV zich beroepen.

2. Alle tours zijn onder voorbehoud van plaatsbeschikbaarheid en kunnen tariefswijzigingen plaatsvinden afhankelijk van high en low season of koersschommelingen.

3. Celestial Tours Suriname NV is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit materiaal verstrekt door derden(Bij elke tour wordt u een file opgestuurd met alle nodige informatie) alsook niet nagekomen reis- en ongevallen verzekering.Voordat u een tour boekt leest u onze reisvoorwaarden.

4. Na boekingen en bevestigingen van de reis ontvangt u een nota met bijbehorende informatie. Leest u die goed voordat u akkoord gaat met de boeking.

5. Na ontvangst van de bevestiging dient u een aanbetaling van 50% ten minste te doen. Een reservering is alleen geldig indien de aanbetaling is gedaan. Ingeval u de aanbetaling doet na de afgesproken datum is Celestial Tours Suriname NV niet aansprakelijk als er tariefsverhogingen komen ivm accomodatie beschikbaarheid. 5 dagen voor vertrek dient de gehele reissom betaald te worden.

6. In geval van een last minute boeking of aktie tour dient de gehele reissom na bevestiging per omgaande betaald te worden. Bij aktie of last minute tours vindt er geen restitutie plaats.

7. De duur van de reis is vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen worden aangemerkt.

8. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties.

9. Celestial Tours Suriname NV is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit: het nalaten van inentingen en vaccinaties voorafgaand aan de reis naar Suriname.

10. De reiziger kan Celestial Tours Suriname NV niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade ten gevolge van transportfaciliteiten, communicatiemiddelenen en medische hulp ingehuurd bij derden.

12. De reiziger dient op eigen kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

13. Celestial Tours Suriname NV behoudt zich het recht bij overmacht situaties /onvoorziene omstandigheden of om veiligheidsredenen,wijzigingen aan te brengen in het reis programma of de reis te verschuiven(met een grondige reden, wij zullen nimmer met uw veiligheid spelen)

Wangedrag

Indien gasten tijdens een tour zich zodanig gedragen, dat de tour wordt verhindert of de veiligheid van hun zelf of dat van anderen in gevaar wordt gebracht, behoudt Celestial Tours Suriname NV het recht om de tour onmiddelijk stop te zetten voor de persoon(en).

Indien er extra kosten zoals transport eruit voortvloeien zijn dat voor degene die wangedrag vertonen.

Bij het stopzetten van een tour wegens wangedrag vindt er geen restitutie plaats.

Indien iemand eerder wangedrag heeft getoond is Celestial Tours Suriname NV bevoegd om de persoon(en) toegang tot de tour te weigeren. In zo een geval vindt ook geen restitutie plaats indien we de minimum niet bereikt hebben, na het uitvallen van de persoon(en).

Blacklist

Blacklist is een lijst met namen van personen die tours hebben geboekt en niet zijn komen opdagen of na de reserveringen helemaal geen contact meer hebben opgenomen.

In zo een geval wordt u in onze database op de blacklist geplaatst, dit heeft als gevolg dat u volledig moet betalen voor een tour voordat uw reservering wordt aangenomen.

Indien u op de blacklist staat afhankelijk van de oorzaak of reden hiervan behoudt Celestial Tours Suriname NV het recht om uw reservering niet te accepteren of nietig te verklaren.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij annulering van uw reis worden de volgende kosten in rekening gebracht.

In geval van annulering van een tour, 10 tot 15 dagen voor vertrek, dag van vertrek niet inbegrepen, is een boete van 5% van de reissom verschuldigd. Bij annulering 5 tot 9 dagen voor vertrek is 25% van de reissom verschuldigd en bij annulering korter dan 3 dagen, de volle reissom.

Bij last minute of aktie tours vindt er geen restitutie plaats.

Indien u boeking doet namens een groep is degene die de boeking plaatst verantwoordelijk voor de gehele groep. Ingeval iemand komt weg te vallen betaald de rest van de groep het verschil.

Wij leiden vakmensen op - Erkend Bedrijf

Facebook newsfeed