Vragen? Bel op +597 7159395. Ga naar "Contact" voor meer contactgegevens.

REISVOORWAARDEN

 1. Op het ontbreken van reisvoorwaarden op dit formulier kan alleen Celestial Tours Suriname NV zich beroepen.
 2. Voor de tour boeking is elke reiziger verplicht het boekingsformulier in te vullen en getekend terug te sturen per mail of whatsapp of in hard copy op kantoor af te geven.
 3. Alle tours zijn onder voorbehoud van plaatsbeschikbaarheid en kunnen tariefswijzigingen plaatsvinden afhankelijk van hoog- en laagseizoen of koersschommelingen.
 4. Celestial Tours Suriname NV is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit materiaal verstrekt door derden(Bij elke tour wordt u een file opgestuurd met alle nodige informatie) als ook niet nagekomen reis- en ongevallen verzekering. Voordat u een tour boekt leest u onze reisvoorwaarden.
 5. Na boekingen en bevestigingen van de reis ontvangt u een nota(kwitantie) met bijbehorende informatie. Leest u die goed voordat u akkoord gaat met de boeking.
 6. Een reservering is alleen geldig indien de aanbetaling van minimal 50% is gedaan. Ingeval u de aanbetaling doet na de afgesproken datum is Celestial Tours Suriname NV niet aansprakelijk voor eventuele tariefverhogingen.
 7. In geval van een last minute boeking of aktie tour dient de gehele reissom na bevestiging per omgaande betaald te worden. Bij aktie of last minute tours vindt er geen restitutie plaats.
 8. De duur van de reis is vermeldt in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen worden aangemerkt.
 9. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties.
 10. Celestial Tours Suriname NV is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit: het nalaten van inentingen en vaccinaties voorafgaand aan de reis naar Suriname.
 11. De reiziger kan Celestial Tours Suriname NV niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade ten gevolge van transportfaciliteiten, communicatiemiddelenen en medische hulp ingehuurd bij derden.
 12. De reiziger dient op eigen kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.
 13. Celestial Tours Suriname NV behoudt zich het recht bij overmacht situaties /onvoorziene omstandigheden of om veiligheidsredenen wijzigingen aan te brengen in het reis programma of de reis te verschuiven(met een grondige reden, wij zullen nimmer met uw veiligheid spelen). Overmacht situaties zijn: onvoorziene gevallen/situaties ontstaan uit natuurrampen of via de overheid waarbij Celestial Tours Suriname N.V. geen enkele invloed uit kan oefenen.
 14. Bij overmacht situaties zal de restitutie binnen 7 dagen plaatsvinden nadat de instanties(zoals accomodatie,transport,tour begeleiding) zijn geraadpleegd. Indien deze instituten geen restitutie verstrekken zal de reiziger de kosten voor zijn/haar reis bij de annuleringsverzekering moeten terug vorderen. Celestial Tours Suriname N.V. zal hierbij geen restitutie geven voor de gemaakt kosten.
 15. De documentatie vereist voor het claimen van uw annuleringsverzekering zullen we verstrekken.
 16. Indien de tour op een andere data door kan gaan en er additionele kosten hiervoor zijn zal die 50-50 gedeeld worden met de reiziger.
 17. Indien de instituten(transport,accomodatie,tour begeleiding) wel een restitutie geven zal dat volledig aan u uitgekeerd worden.
 18. Celestial Tours Suriname NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen/annuleringen van vluchten van vliegmaatschappijen. Idiem met schade/kwijtraken van uw Bagage.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Voor het annulleren van een aanbetaalde of betaalde reis graag rekening houden met het volgende:

 • Om een reis te annulleren dient een aanvraag gedaan te worden per email, whatsapp of Facebook.
 • Een copie of foto van uw betalingsbewijs aanhechten in het verzoek tot annulering
 • De verwerking van de annullering kan 2-5 werkdagen in beslag nemen afhankelijk van de omvang en periode van de tour.

Bij annulering van uw reis worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • In geval van annulering van een tour, 15 tot 25 dagen voor vertrek, dag van vertrek niet inbegrepen, is een boete van 15% van de reissom verschuldigd. Met uitzondering van de aktie tours.
 • Bij annulering 10 tot 14 dagen voor vertrek is 25 % van de reissom verschuldigd
 • Bij annulering 7 tot 9 dagen voor vertrek is 50% van de reissom verschuldigd
 • bij annulering korter dan 7 dagen, de volle reissom.
 • Bij last minute of aktie tours vindt er geen restitutie plaats.

 1. Bij groepsboekingen is de persoon of entiteit wiens naam op de boekingsformulier of bevestiging staat aangegeven verantwoordelijk voor de gehele groep.
  Hij of zij is dan de officiele gesprekspartner namens de organisatie/groep of entiteit bij Celestial Tours Suriname N.V.
 • Hij/zij is verantwoordelijk om alle informatie correct door te geven aan de groep
 • Hij/zij is verantwoordelijk om de financiele verplichtingen te doen namens de groep
 • Hij/zij is verantwoordelijk om annulering namens de groep aan te vragen
 1. Overmacht: inhouding van 50% vanuit Celestial Tours Suriname N.V.
 2. Indien Celestial Tours Suriname een reis annuleert/beindigt/stopzet met uitzondering van de overmacht situaties zal er een 100% restitutie plaatsvinden. Bij Wan Gedrag is er geen restitutie

Voor de buitenlandse reizen (hieronder wordt verstaan: alle reizen die buiten Surinaams grondgebied liggen) dient de reiziger op eigen kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Bij de annulering van de buitenlandse reizen vindt er geen restitutie plaats. Men dient een annuleringsverzekering op eigen kosten te sluiten voor restitutie.

Note: deze reisvoorwaarden aangepast op Maandag 15 juli 2019. Alle boekingen na deze datum zijn onderhevig aan deze aangepaste reisvoorwaarden

Nieuwsbrief

Abonneer op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig aanbiedingen over leuke tours via de mail of WhatsApp!

Facebook newsfeed