Vragen? Bel op +597 7159395. Ga naar "Contact" voor meer contactgegevens.

REISVOORWAARDEN

 1. Op het ontbreken van reisvoorwaarden op dit formulier kan alleen Celestial Tours Suriname NV zich beroepen.
 2. Alle tours zijn onder voorbehoud van plaatsbeschikbaarheid en kunnen tariefswijzigingen plaatsvinden afhankelijk van high en low season of koersschommelingen.
 3. Celestial Tours Suriname NV is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit materiaal verstrekt door derden(Bij elke tour wordt u een file opgestuurd met alle nodige informatie) alsook niet nagekomen reis- en ongevallen verzekering.Voordat u een tour boekt leest u onze reisvoorwaarden.
 4. Na boekingen en bevestigingen van de reis ontvangt u een nota met bijbehorende informatie. Leest u die goed voordat u akkoord gaat met de boeking.
 5. Na ontvangst van de bevestiging dient u een aanbetaling van 50% ten minste te doen. Een reservering is alleen geldig indien de aanbetaling is gedaan. Ingeval u de aanbetaling doet na de afgesproken datum is Celestial Tours Suriname NV niet aansprakelijk als er tariefsverhogingen komen ivm accomodatie beschikbaarheid. 5 dagen voor vertrek dient de gehele reissom betaald te worden.
 6. In geval van een last minute boeking of aktie tour dient de gehele reissom na bevestiging per omgaande betaald te worden. Bij aktie of last minute tours vindt er geen restitutie plaats.
 7. De duur van de reis is vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen worden aangemerkt.
 8. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties.
 9. Celestial Tours Suriname NV is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit: het nalaten van inentingen en vaccinaties voorafgaand aan de reis naar Suriname.
 10. De reiziger kan Celestial Tours Suriname NV niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade ten gevolge van transportfaciliteiten, communicatiemiddelenen en medische hulp ingehuurd bij derden.
 11. De reiziger dient op eigen kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.
 12. Celestial Tours Suriname NV behoudt zich het recht bij overmacht situaties /onvoorziene omstandigheden of om veiligheidsredenen,wijzigingen aan te brengen in het reis programma of de reis te verschuiven(met een grondige reden, wij zullen nimmer met uw veiligheid spelen). Overmacht situaties zijn: onvoorziene gevallen/situaties ontstaan uit natuurrampen of via de overheid waarbij Celestial Tours Suriname N.V. geen enkele invloed uit kan oefenen.
 13. Bij overmacht situaties zal de restitutie binnen 7 dagen plaatsvinden nadat de instanties(zoals accomodatie,transport,tour begeleiding) zijn geraadpleegd. Indien deze instituten geen restitutie verstrekken zal de reiziger de kosten voor zijn/haar reis bij de annuleringsverzekering moeten terug vorderen. Celestial Tours Suriname N.V. zal hierbij geen restitutie geven voor de gemaakt kosten.
 14. De documentatie vereist voor het claimen van uw annuleringsverzekering zullen we verstrekken.
 15. Indien de tour op een andere data door kan gaan en er additionele kosten hiervoor zijn zal die 50-50 gedeeld worden met de reiziger.
 16. Indien de instituten(transport,accomodatie,tour begeleiding) wel een restitutie geven zal dat volledig aan u uitgekeerd worden.
 17. Er zal bij overmacht 20% van het reissom ingehouden worden voor de gemaakte kosten voor voeding en drank.Indien Celestial Tours Suriname N.V een tour op kort termijn(2-3 dagen) heeft zal in overleg met u deze inhouding komen te vervallen.
 18. Celestial Tours Suriname NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen/annuleringen van vluchten van vliegmaatschappijen. Idiem met schade/kwijtraken van uw Bagage.

WANGEDRAG

 • Indien gasten tijdens een tour zich zodanig gedragen, dat de tour wordt verhindert of de veiligheid van hun zelf of dat van anderen in gevaar wordt gebracht, behoudt Celestial Tours Suriname NV het recht om de tour onmiddelijk stop te zetten voor de persoon(en).
 • Indien er extra kosten zoals transport eruit voortvloeien zijn dat voor degene die wangedrag vertonen.
 • Bij het stopzetten van een tour wegens wangedrag vindt er geen restitutie plaats.
 • Indien iemand eerder wangedrag heeft getoond is Celestial Tours Suriname NV bevoegd om de persoon(en) toegang tot de tour te weigeren. In zo een geval vindt ook geen restitutie plaats indien we de minimum niet bereikt hebben, na het uitvallen van de persoon(en).

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij annulering van uw reis worden de volgende kosten in rekening gebracht.

 • In geval van annulering van een tour, 10 tot 15 dagen voor vertrek, dag van vertrek niet inbegrepen, is een boete van 5% van de reissom verschuldigd.
 • Bij annulering 5 tot 9 dagen voor vertrek is 25% van de reissom verschuldigd
 • bij annulering korter dan 3 dagen, de volle reissom.
 • Bij last minute of aktie tours vindt er geen restitutie plaats.
 • Indien u boeking doet namens een groep is degene die de boeking plaatst verantwoordelijk voor de gehele groep. Ingeval iemand komt weg te vallen betaald de rest van de groep het verschil.
 • Overmacht: inhouding van 20% vanuit Celestial Tours Suriname N.V. voor voeding en drank(zie punt 13)
 • Indien Celestial Tours Suriname een reis annuleert/beindigt/stopzet met uitzondering van de overmacht situaties zal er een 100% restitutie plaatsvinden. Bij Wan Gedrag is er geen restitutie
 • Voor de buitenlandse reizen (hieronder wordt verstaan: alle reizen die buiten Surinaams grondgebied liggen) dient de reiziger op eigen kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Bij de annulering van de buitenlandse reizen vindt er geen restitutie plaats. Men dient een annuleringsverzekering op eigen kosten te sluiten voor restitutie.
Wij leiden vakmensen op - Erkend Bedrijf

Facebook newsfeed