Vragen? Bel op +597 7159395. Ga naar "Contact" voor meer contactgegevens.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

 1. Op het ontbreken van reisvoorwaarden op dit formulier kan alleen Celestial Tours Suriname NV zich beroepen.
 2. Celestial Tours Suriname NV is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit materiaal verstrekt door derden(Bij elke tour wordt u een file, mail, bericht opgestuurd met alle nodige informatie) alsook niet nagekomen reis- en ongevallen verzekering. Voordat u een tour bevestigd middels aanbetaling/betaling leest u onze reisvoorwaarden.
 3. Na boekingen en bevestigingen van de reis ontvangt u een nota/ boekingsformulier & kwitantie (hardcopy of Digitaal) met bijbehorende informatie. Leest u die goed voordat u akkoord gaat met de boeking. Bij tekenen voor akkoord is Celestial Tours Suriname N.V. niet meer aansprakelijk voor onduidelijkheden oftewel bijkomende verplichtingen.
 4. Na ontvangst van de bevestiging dient u een aanbetaling van 50% ten minste te doen(bij buitenlandse reizen kan dit oplopen tot 70% of zelfs 100% afhankelijk van de type reis en boekingscondities die gelden op dat moment).
 5. Een reservering is alleen geldig indien de aanbetaling/betaling is voldaan Ingeval u de aanbetaling doet na de afgesproken datum is Celestial Tours Suriname NV niet aansprakelijk voor tariefsverhogingen
 6. Saldo betalingen dienen maximaal. 7 dagen voor vertrek betaald te worden (deze regel is niet van toepassing op actie & last minute tours en buitenlandse reizen)
 7. De duur van de reis is vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen worden aangemerkt.
 8. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties.
 9. Celestial Tours Suriname NV is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit: het nalaten van inentingen en vaccinaties voorafgaand aan de reis naar Suriname.
 10. De reiziger kan Celestial Tours Suriname NV niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade ten gevolge van transportfaciliteiten, communicatiemiddelen en medische hulp ingehuurd bij derden.
 11. De reiziger dient op eigen kosten een geschikte reis- of annuleringsverzekering af te sluiten. Zo ook een gewenste ongevallenverzekering. Celestial Tours Suriname N.V adviseert u om zelf bij de gewenste maatschappij of via uw gewenste agent de gewenste verzekeringen af te sluiten.
 12. Celestial Tours Suriname NV behoudt zich het recht bij overmacht situaties /onvoorziene omstandigheden of om veiligheidsredenen, wijzigingen aan te brengen aan de tour of stopzetten van de reis. Indien een reiziger niet akkoord gaat met de wijziging worden de regels van overmacht zoals genoemd in de annuleringsvoorwaarden gebruikt voor verdere afhandeling.
  Onder overmacht verstaan we: een epidemie, een pandemie, uitbraak van een oorlog, reisverbod door een officiƫle instantie, natuurrampen en faillissement van de airline en/of hotel

  Onder overmacht wordt verstaan: een situatie waarbij de plek/locatie onveilig wordt geclassificeerd, hoge waterstanden, epidemie, natuurrampen, pandemie of oorlog situatie.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Binnenlandse Reizen: hieronder vallen alle reizen die plaatsvinden op Surinaams grondgebied.

Bij annulering van uw binnenlandse reis worden de volgende kosten in rekening gebracht.

 1. In geval van annulering van een tour, 15 tot 30 dagen voor vertrek, dag van vertrek niet inbegrepen, is een boete van 5% van de reissom verschuldigd.
 2. Bij annulering 9 tot 15 dagen voor vertrek is 25% van de reissom verschuldigd
 3. Bij annulering 7 tot 9 dagen voor vertrek is 50% van de reissom verschuldigd
 4. Bij annulering 4 tot 7 dagen voor vertrek is 75% van de reissom verschuldigd
 5. Bij annulering korter dan 3 dagen, de volle reissom.
 6. Bij last minute of actie tours vindt er geen restitutie plaats.
 • Indien u boeking doet namens een groep is degene die de boeking plaatst verantwoordelijk voor de gehele groep. Ingeval iemand komt weg te vallen betaald de rest van de groep het verschil. De aansprakelijkheid en bevoegdheid van een groepsreis ligt bij de persoon diens naam op het boekingsformulier staat aangegeven.
 • Bij overmacht situatie (zoals genoemd in de reisvoorwaarden)
 • De reis zal verschoven worden naar een andere data tot een jaar na uw oorspronkelijke tourdata.(rekening mee houden dat de minimum is gehaald). Indien u niet akkoord gaat met de verschuiving kunt u annulering aanvragen. Echter zal 50% van het betaald bedrag ingehouden worden. De bovengenoemde annuleringsvoorwaarden (punt 1-6 van de annuleringsvoorwaarden) vervallen bij een overmacht situatie
 • Indien Celestial Tours Suriname een reis annuleert met uitzondering van de overmacht situaties zal er een 100% restitutie plaatsvinden.
 • Bij een overboeking/verkeerde data ingeboekt door Celestial Tours Suriname N.V wordt u de optie tot andere data of restitutie aangeboden.
 • Indien de accommodatie een overboeking heeft gepleegd die ter plekke wordt ontdekt zullen wij ter plekke afstemming plegen wat de beschikbare mogelijkheden zijn.

Restitutie zal tussen 14-30 werkdagen plaatsvinden nadat de aanbetaalde kosten door ons zijn teruggevorderd. Ingeval van een langdurig overmacht situatie kan deze tijdslimiet aangepast worden.

Buitenlandse Reizen

Alle reizen die niet op Surinaams grondgebied plaatsvinden worden gerekend tot buitenlandse reizen. Bij annulering van een buitenlandse reis vindt er GEEN restitutie plaats (hiervoor dient u een annuleringsverzekering te sluiten, wij bemiddelen niet hierin.

 • Afhankelijk van de situatie van overmacht kan de tour verzet/gewijzigd/reschedule worden binnen de mogelijkheden van de verschillende partners. Indien er kosten bijkomen zijn die voor de rekening van de klant.
 • Alle buitenlandse reizen zijn non-refundable ongeacht de situatie, reden van annulering of situatie op dat moment.
 • Alle buitenlandse reizen worden gereserveerd met een aanbetaling m.u.v. de actie of korting reizen. Bij een aanbetaling worden tickets pas bevestigd nadat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien er prijsverhogingen (wijzigingen in het reisschema) optreden zijn dit voor rekening van de klant.
 • Elke reiziger dient een geldige paspoort (min 6 maanden) gele koorts vaccinatie en Covid-19 vaccinatie te hebben voor het deelnemen aan buitenlandse tours/reizen. E
 • Wij adviseren een goeie annuleringsverzekering te sluiten bij uw vertrouwde agent die past binnen uw wensen, wij zijn niet aansprakelijk hiervoor.
 • De reiziger dient ten alle tijden de instructies van de lokale gidsen op te volgen. Indien dat niet gebeurt zijn de verantwoordelijkheden voor de reiziger zelf
 • Celestial Tours Suriname N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
 1. het verliezen/verleggen van koffers/persoonlijke spullen van de reiziger tijdens of aan het eind van de trip
 2. Vertragingen/Annuleringen of wijzigingen van vluchten en kosten die hieruit voortvloeien.
 3. het niet kunnen uitvoeren van geplande activiteit(en) vanwege overmacht situaties of onvoorziene omstandigheden.
 4. Faillissement van de airline(s) of hotel(s) van de bevestigde reizen.
 5. het annuleren van een reis mits er duidelijke aanwijzingen/berichten/bewijzen zijn dat de reis naar voorgenomen destinatie de veiligheid van de reizigers en personeel in gevaar kunnen brengen. Door middel van terroristische aanslagen/rellen/natuurrampen/overmacht situaties/Epidemie/Pandemie/oorlogen/Nood toestand/Beperkingen door de lokale overheid.
 6. Indien er restitutie wordt geboden in een bepaalde situatie/uitzondering zal dat met u besproken worden en zal het bedrag dat wordt teruggevorderd aan u teruggeven worden nadat wij die hebben ontvangen binnen termijn van de verschillende partners en segmenten/onderdelen van de partners. Alle inhoudingen/aftrekkingen worden aan u gemeld. Celestial Tours Suriname N.V is hiervoor niet aansprakelijk.

Nieuwsbrief

Abonneer op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig aanbiedingen over leuke tours via de mail of WhatsApp!

Facebook newsfeed